C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

MESA SECTORIAL DE DIMARTS 21 DE NOVEMBRE

21/11/2017

MESA SECTORIAL DE DIMARTS 21 DE NOVEMBRE

 

A la mesa sectorial d’avui hem tractat:

 

1. La Resolució per la qual es fixen els criteris de plantilla per al curs 2018-2019.

Per començar, hem exigit que es complesqui l’Acord Marc, així com la reducció de 19 a 18 hores setmanals al Cos de Secundària i FP i la reducció de les 3 hores lectives per majors de 55 anys respecte al curs vinent.

 

COS DE MESTRES

Respecte als criteris per establir les plantilles orgàniques als centres públics les places oferides durant 3 anys consolidaran en plantilla. Les places d’AD es reconvertiran en PT/AL. També aniran consolidant noves places de PT i AL en els centres on aquestes places hagin estat habilitades durant els darrers cursos i en els quals la matriculació d’alumnat NESE sigui suficient.

També als centres d’una i dues línies, quan la plaça quedi vacant, la redacció del texte permetrà que una plaça consolidi pel mestre de llegua estrangera, de música o d’educació física.

La novetat pels centres de dues línies amb aula UEECO, amb 19 unitats o amb 18 unitats i un 20% d’alumnat NESE, així com tots els centres de tres línies, comptaran amb una plaça d’orientació per poder concursar.

 

COS DE SECUNDÀRIA, FP I RÈGIM ESPECIAL

La primera plaça d’una especialitat es crearà a partir de 9 hores lectives  necessàries a les places de secundària, i la segona a partir de 18 hores.

Hem demanat consolidar places de FOL amb quatre grups assignats i no amb sis. Ens han respost que si en surten més és per altres matèries afectades i que podem treballar aquest assumpte quan tractem els criteris de quota.

 

 

 

2. La proposta de modificació de l’Acord de Consell de Govern de 17 d’abril de 2015, sobre productivitat i gratificacions al personal docent.

Això serà possible als casos següents:

-Les activitats de reforç i suport educatiu a l’alumnat en el marc del Programa d’Acompanyament Escolar en Centres Educatius. Reforç de l’anglès pels alumnes d’FP, especialment per aquells que fan intercanvis amb altres països.

-La participació en programes de difusió i promoció de la formació professional en el marc dels projectes que s’aprovin amb aquesta finalitat.  El POAP ha dissenyat un model de serrada informativa pels alumnes de secundària sobre l’oferta de cicles formatius a les Balears, en aquest sentit cercaran docents que facin feina a l’horabaixa per impartir aquestes xerrades pels dematins als alumnes. Serà voluntari.

-La revisió de la documentació acreditativa de la realització de cursos i l’adequació a la normativa aplicable a l’efecte de la seva introducció en el Registre general d’activitats de formació permanent del professorat de les Illes Balears, en situacions conjunturals i extraordinàries d’augment de càrrega de treball. En aquest cas, es pretén per fer valer tots els cursos dels interins, i per aquest motiu necessitaran comptar amb el suport dels personal auxiliar i docent de la Conselleria d’Educació.

 

Respecte a altres temes, la directora de persona docent, Rafaela Sànchez, la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Francisca Alorda i el director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, han acudit a la Mesa Sectorial per informar de l’actualitat de les seves gestions i explicar les mesures que estan duent a terme.

 

Finalment, al torn de paraules, se’ns ha informat que el dia 23 de novembre tots els sindicats es reuneixen a la Mesa Sectorial amb els Ministeris, i el dia 27 de novembre ho faran les Comunitats Autònomes amb el Ministeri, per establir quins canvis hi haurà al model del concurs-oposicions.

 

Vos remetrem la información de seguida que tenguem constància.

« tornar »