C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - fons social

AJUDES PER ESTUDI PELS DOCENTS I FILLS DE MÉS DE 18 ANYS

17/01/2017

AJUDES PER ESTUDI PELS DOCENTS I FILLS DE MÉS DE 18 ANYS

 

Com ja sabeu, les ajudes per estudis del personal docent i dels vostres fills (entre18-25anys) han tornat. Les podeu demanar des de l’1 de gener fins al 30 d’abril.

 

Vos recordam, especialment per tots aquells docents i els vostres fills, que estau cursant estudis oficials, com per exemple a l’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES. Heu de saber que les taxes de serveis generals (146,40 €) i el preu dels llibres (d’uns 40€) vos ho retornaran íntegrament si presentau l’imprés de fons social, els documents de matrícula de l’EOI i la factura dels llibres. Pensau que l’ajut per matrícula arriba fins a 462,83€ i l’ajuda per llibres relacionats fins a 155,75€.

 

 Si estau afiliats/des al nostre sindicat, passau i vos ajudarem a omplir els documents i assessorar-vos en altres possibles ajudes.

 

« tornar »