C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - d´acció sindical

ANPE EXIGEIX UN PROJECTE PLURILINGÜE CONSENSUAT, RACIONAL I PEDAGÒGIC AIXÍ COM LA PRIORITZACIÓ DELS FILÒLEGS I TRADUCTORS

03/02/2016

ANPE EXIGEIX UN PROJECTE PLURILINGÜE CONSENSUAT, RACIONAL I PEDAGÒGIC AIXÍ COM LA PRIORITZACIÓ DELS FILÒLEGS I TRADUCTORS

 

Avui hem assistit a una Mesa Sectorial per tractar el Decret de llegües estrangeres que ens ha presentat l’Administració.

 

Des d’ANPE hem defensat de la necessitat d’un projecte plurilingüe amb una distribució equilibrada de les tres llengües (català, castellà i una llengua estrangera, preferentment l’anglès), que compti amb el suport dels docents, ja que les decisions d’esquenes al professorat no funcio­nen. Totes les normatives s’han de fer amb el màxim consens possible si volem que perdurin independentment del partit polític que governi. Per aquest motiu hem criticat la unilateralitat del Govern, que ha tret aquest decret sense passar abans per la Mesa Sectorial d’Educació.

 

Des d’ANPE pensam que l'èxit d'aquest projecte hauria de passar per l'augment de les hores d'anglès sense perjudici de les altres matèries, plantejar desdoblaments, augmentar el nombre d’auxiliars de conversa i millorar la formació dels docents (amb incentius econòmics si fos necessari). També consideram que s’ha d’establir altres mesures de suport a l’hora de dissenyar i implantar aquest Pla Plurilingüe amb la finalitat d’assolir els coneixements lingüístics necessaris.

 

Des d’ANPE volem que aquest projecte compti amb els professionals en les llengües estrangeres, els professors de llengua catalana i els professors de llengua castellana, que actuarien com una mesa d’experts a l’hora de dissenyar un bon projecte lingüístic adaptat a les necessitats educatives de cada centre. Finalment, hem demanat a l’Administració que retorni a la priorització que proposaven els filòlegs i traductors.

« tornar »