C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - d´acció sindical

ANPE IMPUGNA LES BASES D´INTERINS, MANIFESTA EL SEU SUPORT ALS FILÒLEGS I EXIGIRÀ EL COMPLIMENT DE L´ACORD MARC SIGNAT

23/06/2016


ANPE IMPUGNA LES BASES D'INTERINS, MANIFESTA EL SEU SUPORT ALS FILÒLEGS I EXIGIRÀ EL COMPLIMENT DE L'ACORD MARC SIGNAT

 

Des d’ANPE Illes Balears hem interposat un recurs contenciós contra la “Resolució de la directora general de Personal Docent d’11 de març de 2016 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari depenents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears durant els cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019”. Publicada en el BOIB núm. 35 de 17 de març de 2016.

 

Aquest recurs l’hem interposat davant la impasibitat de l’Administració per no fer una passa enrere a la petició feta per ANPE i per altres sindicats, ja que consideram que és una doble sanció que afecta el professorat interí, quan ja hi ha una normativa que regula el règim sancionador del personal funcionari i interí. En aquest sentit exigim a la Conselleria d’Educació la retirada d’aquest apartat.

 

A més, després de conèixer que l’Associació de Filòlegs i Traductors han interposat un recurs contra la convocatòria d’interins que habilita als llicenciats en humanitats + B2 per impartir matèries lingüístiques als centres públics de les Illes Balears, ANPE manifesta el seu suport a aquesta associació. En aquest sentit, hem proposat als diferents sindicats i a l'Administració, que si no volen retornar a la priorització que proposaven els filòlegs i traductors, almenys, els docents d’humanitats amb B2 esgotin primer les funcions pròpies a la seva titulació i després triïn les especialitats lingüístiques.

 

Finalment, després de les darreres notícies a la premsa, vetllarem perquè no hi hagi cap retallada de places dels equips de suport ni a cap altra especialitat, així com recordar que estarem vigilants i exigint que es complesqui l’Acord Marc signat, en tots els seus aspectes, ja que suposa l’inici de la recuperació de les condicions laborals dels docents de l’ensenyament públic.

 

« tornar »