C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - d´acció sindical

INFORME DEFENSOR DEL PROFESSOR 2015-2016

18/11/2016

INFORME DEFENSOR DEL PROFESSOR 2015-2016


1.961 docents de tota Espanya, amb problemes de convivència escolar, han estat atesos durant el curs 2015-2016 pel Defensor del Professor.

El nombre de docents que han acudit al servei des de la seva engegada, al novembre de 2005, s'eleva a més de 30.000.


El Defensor del Professor es consolida, any rere any, com un servei d'atenció immediata i gratuïta per a docents víctimes de situacions de conflictivitat i violència a les aules. Engegat per ANPE en 2005, com a primera mesura de suport davant la indefensió del professorat i com cridada d'atenció sobre el problema de la violència escolar, és un servei obert a tot el professorat sense cap tipus de distinció i operatiu en totes les comunitats autònomes, a fi d'afavorir l'atenció personalitzada a tots els docents.


Durant els onze anys que han transcorregut des de la seva engegada, l'oportunitat i la justificació del Defensor del Professor s'han traduït en 30.289 actuacions, preferentment destinades als docents de l'ensenyament públic.

Però, a més, ha suposat l'obertura d'un debat social sobre la conflictivitat a les aules, la difusió d'aquesta realitat al conjunt de la societat i que les administracions educatives hagin començat a parar esment a aquest problema. D'aquesta forma hem contribuït decisivament a un canvi de les normes de convivència en les comunitats autònomes, al fet que es donessin instruccions per considerar delicte d'atemptat les agressions als docents i al fet que es legisli a favor de la consideració del professor com a autoritat pública.


Dels 1.961 casos atesos pel Defensor del Professor en el curs 2015/2016, el 39% correspon al professorat de Primària, el 35% a Educació Secundària, el 6% a Infantil, el 3% a la FP Bàsica, el 3% a Cicles Formatius i un 14% a la resta d'ensenyaments.


Pel que es refereix a la tipologia dels casos atesos, es distingeixen els concernents als alumnes, els que provenen de la interacció amb els companys i els relacionats amb els pares.


• Quant als alumnes: el 31% correspon a faltes de respecte, 20% a problemes per fer classe, 19% a Ciber-assetjament (enregistraments, fotos i internet), 10% a conductes agressives entre alumnes, 7% assetjament i amenaces, 3% agressions i un 2% a danys contra la propietat.


• En relació als professors: el 26% són problemes amb l'adreça, 18% problemes amb l'administració, 13% problemes per no aplicar el reglament de centre, 11% problemes entre companys i el 2% obertura d'expedient disciplinari.


• Relatius als pares: el 50% són acusacions freturoses de fonament, 29% assetjament i amenaces, 18% denúncies, 8% pressió per al canvi de qualificacions escolars i el 2%


Davant les dades extretes de l'informe,
ANPE valora positivament la reducció general del nombre de casos, sense oblidar que ha augmentat el percentatge en tres dels aspectes avaluats, en relació amb el curs anterior:


• Ciber-assetjament a través de les xarxes socials.


• Acusacions freturoses de fonament cap als professors.


• Assetjament i amenaces de pares a professors.


Aquestes i les anteriors situacions destacades estan provocant serioses conseqüències en la salut mental dels docents. El 57% dels casos presentava ansietat, el 7% depressió i el 9% estava en situació de baixa laboral. Aquestes dades transcendeixen al propi docent posat que un professor amb estat emocional alterat, a més del sofriment personal que ha de suportar, redueix significativament el seu rendiment professional, la qual cosa disminueix la qualitat de l'educació. En aquest sentit les baixes laborals generen un cost per a l'administració i una modificació de la proposta pedagògica per als alumnes. El dany ho produeixen uns pocs, però les conseqüències s'estenen cap a tot l'alumnat amb el qual interactua el professor agredit.
Després de l'anàlisi i valoració dels casos atesos aquest curs, juntament amb l'experiència acumulada en els últims anys, ANPE i El Defensor del Professor proposen l'elaboració d'un Pla Estratègic de Millora de la Convivència Escolar, que explicaria, entre uns altres, amb els següents apartats:


• Un programa de prevenció d'assetjament escolar que contempli l'acceleració dels protocols de protecció a les víctimes i un pla de detecció precoç i eradicació dels problemes als centres educatius.


• La reactivació de l'Observatori Estatal sobre la Convivència Escolar.


• El compliment dels Decrets de convivència, així com les Normes de conducta establertes als centres.


• El desenvolupament reglamentari en totes les Comunitats Autònomes de l'article 124 de la LOMCE que recull la consideració d'autoritat pública dels docents.


• Un pla específic de formació del professorat per a la prevenció i detecció de conflictes relacionats amb la convivència escolar.


• Garantia de protecció jurídica al professorat, així com la cobertura de la responsabilitat civil, en relació amb els fets que derivin del seu exercici professional.


• Assistència psicològica gratuïta als professors i reconeixement de l'ansietat, la depressió i l'estrès com a malalties professionals dels docents sempre que es derivin de situacions d'assetjament.


• Tractament rehabilitador per als agressors de docents.


ANPE considera necessari que aquest
Pla Estratègic de Millora de la Convivència Escolar sigui liderat i coordinat pel Ministeri d'Educació i que s'abordi des del diàleg i la negociació en el marc apropiat com és la Mesa Sectorial d'Educació, òrgan per debatre i negociar els temes estrictament professionals que afecten al professorat i al seu compromís com a principals agents en la millora de la convivència escolar.


ANPE seguirà treballant per millorar la consideració social dels docents, fer arribar a la ciutadania la realitat diària als centres educatius i posar en relleu la importància de l'Educació com un dels pilars de la nostra societat que reverteix en la formació acadèmica i humana de l'alumnat.

« tornar »