C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - d´acció sindical

RESUM DE LA MESA TÈCNICA DE DILLUNS 13 DE FEBRER

13/02/2017

RESUM DE LA MESA TÈCNICA DE DILLUNS 13 DE FEBRER

 

 

Abans de començar, la directora general ens ha explicat:

- Respecte a les oposicions: mentre no hi hagi pressupost aprovat la Taxa de reposició es mantendrà igual. S’han posat com a data límit el dia 28 de febrer per indicar a Madrid el nombre i les especialitats de l’oferta pública a Balears.

De moment, la convocatòria oficial, a dia d’avui, només permet treure 254 places a oposició.

 

- Respecte al certificat de delictes sexuals que la Llei obliga a presentar a tots els docents, aquesta setmana començaran a demanar-lo als funcionaris per tal de complir la Llei. Sortiran unes instruccions que arribaran als centres per tal que la direcció general de personal docent ho faci d’ofici o cadascú ho aporti personalment.

 

- Respecte a la Mesa Tècnica, hem tractat la Resolució per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents pel curs 2017-2018 per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari.

1. El termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del 2 de març al 15 de març, ambdós inclosos. A més, podeu demanar cita al nostre sindicat perquè vos ajudem a fer el tràmit i fer-vos una sèrie de recomanacions a l’hora de triar les opcions i funcions. El motiu d’avançar aquesta convocatòria és pel trasllat imminent de la Conselleria d’Educació al polígon de Son Fuster, i volen que aquest procés estigui acabat abans del trasllat. Recordau que els mèrits, puntuació per experiència docent i aquells que se vulguin tutoritzar, es tallarà a dia 15 de març. A més, només es podrà esmenar el català i el màster universitari després de l’adjudicació definitiva a l’estiu, i en pocs dies es tramitarà perquè estiguin admesos.

2. En general, és important que tots els interins baremats i aquells que estau tutoritzats, comenceu a presentar tots els vostres nous títols i formació a la direcció general que correspongui, per tal de no saturar el registre el dia que comenci el tràmit.

3. Respecte a l’annex 4 i Titulacions, s’han afegit nous graus. La Conselleria ha demanat que si qualcú vol una revisió de qualque especialitat, donaran les explicacions pertinents, i que tenen la intenció de revisar aquest annex IV en referencia a demanar 60 crèdits d’una matèria per poder donar l’especialitat desitjada i que qualsevol petició de reconeixement s’estudiarà i se demanarà l’informe corresponent per a la propera convocatòria.  

Es manté que les Titulacions amb caràcter més pràctic s’han d’acreditar 2 anys d’experiència laboral en el camp professional de la família professional corresponent, 1 any d’experiència docent en la família professional amb avaluació positiva del centre o estar en possessió d’un títol de tècnic o tècnic superior de la mateixa família professional.

4. Se manté per normativa la reserva de places per aspirants amb alguna discapacitat, que encara falta desenvolupar la normativa que reguli aquest aspecte. En aquest cas es deixarien una sèrie de places per aquest col·lectiu i haurien de presentar el certificat de discapacitat (amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%) i un altre que certifiqui que la discapacitat és compatible amb l’exercici de la tasca docent.

5. Respecte als canvis en el barem, aquest segueix igual. Des d’ANPE hem expressat que volem un barem que s’adapti a les necessitats actuals però sense sofrir modificacions significatives, ja que volem donar estabilitat als docents interins que actualment fan feina i a la vegada permeti incorporar nous docents que s’han estat formant aquests anys per treballar. Respecte a l’ordenació de la llista S i l’increment de l’apartat de formació, la Conselleria ha mostrat la seva intencionalitat d’augmentar aquest barem (de 30 a 35 punts, ja ho concretarem) quan acabi el pacte d’estabilitat al curs 2018/2019, així com revisar un nou barem i gestió de les llistes més actualitzat.

6. Respecte a les excepcionalitats la Conselleria ha mostrat la intenció d’anar minvat aquests casos i posar uns criteris iguals per a totes aquestes excepcions, des d’ANPE ja vàrem demanar temps suficient perquè els docents es puguin adaptar, ara queden 5 anys. Respecte a les especialitats lingüístiques hem proposat als diferents sindicats i a l'Administració, que si no volen retornar a la priorització que proposaven els filòlegs i traductors, al manco, els docents d’humanitats amb B2 esgotin primer les funcions pròpies a la seva titulació i després triïn les especialitats lingüístiques, així quedarien tots excepcionats amb el mateix criteri. La resposta ha estat que queda 1 any de temps transitori pels qui treien el C2. A la mesa sectorial de dijous ho sabrem, si tot segueix igual, continuarem insistint en què s’excepcionin a tots per igual.

Els interins de pacte d’estabilitat poden renunciar a la plaça amb un escrit de renúncia i ocupar el seu lloc a l’ordre que estableixi la seva puntuació segons el barem de mèrits. Aquells interins que conservin el pacte d’estabilitat dins una excepció es mantendran com estan.

7. Ens hauria agradat que haguessin tractat també les bases, cosa que no han presentat i hem recordat a l’Administració que des d’ANPE Illes Balears vàrem interposar un recurs contenciós contra les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics de 17 de març de 2016.


Aquest recurs ho varem interposar davant la impasivitat de l'Administració per no donar una passa enrere a la petició feta per ANPE i per altres sindicats, ja que considerem que és una doble sanció que afecta el professorat interí, quan ja hi ha una normativa que regula el règim sancionador del professorat. En aquest sentit hem exigit a la Conselleria d'Educació la retirada d'aquest apartat.8. Pregs i preguntes,- Respecte a l’apartat 12.8, hem demanat que les funcionàries interines que tenen un nadó al mes de juliol o agost i no prenen possessió (perquè han fet una reserva de plaça) la normativa no preveu que pugui cobrar les ajudes de 38€ i de 100€ per fill menor. D’altra banda, si té el fill durant el mes de setembre, com que ha pres possessió dia 1, s’entén que ha iniciat relació amb la Conselleria i per tant rep les ajudes convenients. Per això hem demanat que la normativa s’adeqüi per les docents de forma igualitària.

 

 

 

- Finalment, després de conèixer que l'Associació de Filòlegs i Traductors va interposar un recurs contra la convocatòria d'interins que habilita als llicenciats en humanitats + B2 per impartir matèries lingüístiques als centres públics de les Illes Balears, ANPE manifesta el seu suport a aquesta associació.

» Documents relacionats

« tornar »