C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - d´acció sindical

ANPE EXIGEIX A TOTS ELS GRUPS PARLAMENTARIS, LA NO INCLUSIÓ DEL PROFESSORAT INTERÍ DOCENT EN LA LIMITACIÓ DE LES CONTRACTACIONS, AIXÍ COM LA REVERSIÓ DE TOTES LES RETALLADES I UNA MAJOR INVERSIÓ EDUCATIVA

10/05/2017

ANPE EXIGEIX A TOTS ELS GRUPS PARLAMENTARIS, LA NO INCLUSIÓ DEL PROFESSORAT INTERÍ DOCENT EN LA LIMITACIÓ DE LES CONTRACTACIONS, AIXÍ COM LA REVERSIÓ DE TOTES LES RETALLADES I UNA MAJOR INVERSIÓ EDUCATIVA
La inclusió, en l'article 19.2 de l'esborrany dels PGE pel 2017, de la limitació de les contractacions i/o nomenaments de personal interí i temporal a un màxim de 3 anys, està generant una gran alarma en els Empleats Públics, interins i temporals, de tots els sectors de les diferents Administracions, ja que no queda clar si s'estén al sector de la funció pública docent no universitària. Ja que:


- En el sector docent no universitari la durada màxima dels nomenaments és d'un any, en el millor dels casos, per després ser cessats sense cap garantia de ser contractats a l'any següent.


- Les cobertures de les places per funcionari interí en el nostre sector no van lligades a la plaça i/o persona.


- En el sector docent no universitari, no tenim una Relació de Llocs de treball (RPT) com la resta de la funció pública, per la qual cosa aquestes places es veuen incrementades per la plantilla que anualment és variable i és la que, en la seva majoria, està ocupada per interins.


-A més, aquest article envairia a les Comunitats Autònomes, on tenim acords sectorials signats en relació a la gestió de la contractació del personal interí.

- També és resenyable que aquest article xoca amb el recollit en l'article 10 del EBEP sobre el funcionari interí on no s'estableix cap limitació temporal en el nomenament dels mateixos.


Per tot això, ha de quedar clar que aquest article de la futura LPGE per 2017 no serà aplicable al sector docent. Per aquest motiu des d’ANPE hem presentat, al Congrés, una sèrie d'esmenes a tots els grups parlamentaris per exigir que quedi clar la no inclusió del professorat interí docent en aquest apartat, així com la reversió de les retallades i una major inversió educativa dins dels pressupostos generals.


En les Illes Balears tenim més de 4000 docents interins, per això ens vàrem reunir ahir, amb el nostre servei jurídic i també amb la directora general de personal docent, per tal de mostrar la nostra preocupació davant aquestes notícies. En la reunió, ambdues parts hem exposat les nostres postures i coincidim que aquesta mesura en educació no seria viable, pels motius que més amunt hem expressat.

 
En aquest sentit, hem sol·licitat una futura mesa sectorial per informar de com es troba la situació amb la finalitat de tranquil·litzar al nostre professorat.


» Documents relacionats

« tornar »