C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - d´acció sindical

MESA SECTORIAL DE DIMARTS 17 D’OCTUBRE

17/10/2017

MESA SECTORIAL DE DIMARTS 17 D’OCTUBRE

 

A la mesa sectorial d’avui hem tractat els següents punts:

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. Aprovada

2. Esborrany de convocatòria del concurs de trasllats autonòmic.

 

Ja a la darrera Mesa se va acordar millorar els criteris de plantilla per apropar un poc més la quota a la plantilla. Aquest fet el trobam necessari, ja que aquests anys han de poder servir perquè els funcionaris de carrera se puguin apropar de manera definitiva, mitjançant el CGT, al lloc on desitgen. Aquests anys amb un nombre de places vacants per ocupar serà positiu per consolidar encara més l’estabilitat que els funcionaris necessiten, ja que poden haver canviat les seves circumstàncies i ara volen fer un aposta de canvi més adequada a les seves necessitats.

 

Recordam que enguany el CGT será de caire Autonòmic, i possiblement el BOIB que el regula es publicarà a finals de setmana, deixant així obert el tràmit del Concurs entre els dies 30 d´Octubre i el 20 de Novembre.

 

3. Proposta de l’Acord de Consell de Govern sobre oferta pública d’ocupació.

 

A la mesa sectorial anterior ANPE ILLES BALEARS va dir que donaria suport a la proposta de places d´oferta pública per a oposicions amb la condició de reeditar un pacte d’estabilitat pels docents interins.

 

L’Administració, en canvi ens ha passat un esborrany amb una proposta total de 2915 places i acumular les places corresponents de la taxa de reposició d´aquests exercicis i treure-la en anys propers.

                                         

ANPE va demanar que abans d’aprovar l’oferta pública d’oposicions, caldria saber com se pensa distribuir, cosa que no se´ns ha comunicat. Per aquests motius ANPE no ha donat suport a la presentació d’aquesta proposta ja que haviem condicionat el nostre suport a la compatibilitat amb un nou Pacte Educatiu pels interins, tot i que la Directora General de Personal Docent ens ha manifestat que la Conselleria acumularà les plaçes anuals de la taxa de reposició (unes 200 anuals), a futures ofertes més enllà dels 3 anys, reivindicació que ANPE ve fent a diferents MESES (oposicions, escalonades en el temps, amb una calendarització progressiva els propers 5 anys, i donant 3 oportunitats per cos i que siguin conjugables amb un pacte d’estabilitat). Per això ho trobam insuficient.

 

ANPE ha demanat a la Conselleria una vertadera negociació envers el procés d’oposicions: sobre les mateixes proves i especialment que millori el procediment per tal que existeixin possibilitats reals d’arribar al final del procés, com per exemple, avançant alguna de les proves com es fa a Catalunya i així els tribunals puguin disposar de més temps per a corregir i aprovar a tot el professorat que s’ho mereixi i poder arribar a la fase de concurs.

 

4. Anàlisi de les oposicions 2017.

 

Respecte a l’anàlisi de les oposicions, ja vàrem dir que era necessari recordar als tribunals que el procés selectiu és un concurs-oposició, i que els tribunals fan servir les fases eliminatòries transformant el procés en pràcticament una oposició lliure. A més els criteris de correcció dels tribunals haurien de ser públics, així com que quedi ben determinat el tipus de prova pràctica al qual seran sotmesos els opositors a la primera fase.

 

Hem demanat canvis en el sistema que facin el procés més transparent, més ben informat per als opositors com per exemple:

 

-Instruccions clares als tribunals a l’hora de qualificar

-Adequar la part pràctica per tal que hi hagi temps de realitzar-la i poder triar els supòsits pràctics (donar més temps).

-Igualment que sigui la conselleria que faciliti tot el material.

-Canviar la cultura dels tribunals de funcionament

-Que els criteris d’avaluació siguin públics

-Enregistrament d’algunes de les proves

 

5.Torn obert de paraules.

 

Hem tornat a insistir que volem una aposta per les oposicions, escalonades en el temps, amb una calendarització progressiva els propers 5 anys, i donant 3 oportunitats per cos i que siguin conjugables amb un pacte d’estabilitat. Entenem que aquesta administració pugui tenir els interessos electorals propis però hem de preveure també l’impacte de les convocatòries massives a curt termini que poden causar al professorat dels nostres centres quan l’unica eina de discriminació positiva que tenen, el concurs-oposició, no se fa servir com està previst.

 

Les propostes que ha vengut reclamant ANPE Illes Balears com apostar per unes oposicions escalonades en el temps, amb una calendarització progressiva els propers 5 anys, i donant 3 oportunitats per cos i que siguin conjugables amb un pacte d’estabilitat per tal de donar diverses oportunitats als nostres docents per poder superar el procés selectiu amb garanties, no han estat escoltades en aquesta mesa per això i davant aquesta situació de proposta de l´Administració, ANPE ILLES BALEARS per coherència NO ha donat suport a aquesta oferta pública.

« tornar »