C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - d´acció sindical

MESA SECTORIAL DE DIJOUS 2 DE NOVEMBRE

02/11/2017

MESA SECTORIAL DE DIJOUS 2 DE NOVEMBRE

 

A la mesa sectorial d’avui hem tractat les bases d’interins i la convocatòria. En resum hem expressat que no volem canvis substancials en la gestió de les llistes perquè generaria inestabilitat normativa, i volem que les persones que fan feina puguin continuar fent feina. Volem donar un valor important al fet que suposa fer feina a l’ensenyament públic, on tenim interins que fan l’esforç d’anar encadenant substitucions contínuament a altres illes i a mitja jornada, per poder pujar la seva puntuació. Aquest fet és determinant per ANPE i volem que sigui clau a l’hora d’ordenar les llistes d’interins. A la vegada hem d’actualitzar-mos a la situació actual i conjugar totes les possibilitats per donar oportunitats a tothom sense perdre cap docent en actiu. Per això hem proposat:

- Acceptar baremar a tots els interins substituts de la “llista S” sempre que se mantingui la tutorització i l’experiència en centres privats-concertats en aquest apartat, sigui inferior a l’actual, ja que no volem un efecte de la concertada-privada cap a la pública, ja que el procés de selecció per entrar a les dues no són les mateixes. Si se barema a tothom, s’ha de baremar amb tots els ítems. L’administració ha avançat que no podrà baremar als interins substituts l’apartat de formació.

- Llevar la doble sanció dels interins a la base. Ja tenim la inspecció educativa amb les atribucions pròpies.

- Trobam que l’experiència ha de ser el fonament que determini la posició a les llistes, i si se vol anar equiparant, podem admetre adaptar els ítems de les activitats formatives, sempre que l’experiència a la pública augmenti.

- Que el personal que estigui en actiu a centres concertats es trobi també en situació de no disponibles, tal com passa amb el personal laboral fixe indefinit a la pública.

- Davant la situació actual, ja que s’ha adelantat la convocatòria d’interins al mes de novembre, trobam més adient mantenir el barem de formació a 30 punts. Al final, l’administració ha trobat que per anar escalonant el barem formatiu amb l’experiència havia de pujar 2 punts, és a dir, hem passat de 30 a 32.

- Que es mantingui que els majors de 55 anys amb al menys deu anys de servei com a docents a centres públics, tinguin prioritat de contractació a partir de l’1 de setembre.

- Respecte a les especialitats lingüístiques, l’administració sempre ha mantingut, que la intenció és anar minvant les excepcionalitats. Per això, proposam als diferents sindicats i a l'Administració, que si no volen retornar a la priorització, al manco, els docents d’humanitats amb B2 esgotin primer les funcions pròpies a la seva titulació i després triïn les especialitats lingüístiques, així quedarien tots excepcionats amb el mateix criteri. L’administració diu que la intenció és anar minvant les excepcionalitats. Hem expressat públicament el nostre suport a l’escrit que l’AFIT a enviat a tots els sindicats i a l’administració.

- Retornar al cobrament i puntuació de l’estiu pels interins que hagin fet feina més de 5 mesos i mig. Ja ens han adelantat que previsiblement han d’ésser continuats.

- Hem proposat l’adjudicació “cremallera”, però davant les dificultats tècniques que ens diuen que planteja, i per no generar massa canvis que puguin afectar col·lateralment a situacions que no podem preveure, ens hem estimat més mantenir l’adjudicació per cossos per enguany.

- Una vegada es tanqui la convocatòria, els interins que facin més de 30 dies de feina continuats a un centre públic abans del 30 de juny de 2018 seran tutoritzats pel curs vinent.

- Finalment volem reeditar el pacte d’estabilitat que tenim actualment, de no ser possible, podem acceptar retornar a la priorització dels interins de pacte desplaçats i baixar un poc el nombre de places de pacte, així com plantejar el pacte, al manco, a 4 anys. Inclús la possibilitat d’obrir pactes a mitja jornada.

Com a resum, vos recordam que el termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del 13 de novembre de 2017 al 15 de gener de 2018 , ambdós inclosos.

« tornar »