C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - interins/es

BORSA D’AUXILIARS TÈCNICS EDUCATIUS

23/02/2016

BORSA D’AUXILIARS TÈCNICS EDUCATIUS

 

Borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional d’auxiliar tècnic educatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

El termini per presentar la sol·licitud és des del 24/02/2016 fins al 18/03/2016

La sol·licitud un cop impresa, s'ha de signar i registrar d'entrada, juntament amb la documentació requerida, a l'EBAP o bé en qualsevol de les formes establertes a la Llei 30/92.

http://oposicions.caib.es/

I després clickau a BORSES PERSONAL LABORAL 2016 i finalment a CATEGORIA PROFESSIONAL AUXILIAR TECNIC EDUCATIU

» Enllaços relacionats

« tornar »