C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - interins/es

CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORS ESPECIALISTES (ALEMANY)

12/05/2016

CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORS ESPECIALISTES (ALEMANY)

 

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de quatre dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució de convocatòria, és a dir, fins al dimars 17 de maig.

 

 

Cos de professors d’ensenyament secundari

 

· 0590012 ALEMANY

 

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes

· 0592001 ALEMANY

« tornar »