C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - interins/es

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2016-17

Procés d´adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari i per als aspirants a funcionaris interins docents

23/06/2016

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2016-17

 

Adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva: els professors titulars d’un lloc de feina suprimit, els professors desplaçats per manca d’horari, els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva i els professors que hagin sol·licitat el reingrés. També s’assignaran les comissions de serveis, i un segon procés, per l’adjudicació de places pels funcionaris interins.

El tràmit pels funcionaris de carrera comença el dia 5 de juliol i durarà fins al 6 de juliol.

El tràmit pels funcionaris interins comença el dia 18 de juliol i durarà fins al 21 de juliol.

 

Les places s’han d’adjudicar d’acord amb l’ordre següent:

 

1r. Els professors que han sol·licitat una destinació en comissió de serveis per formar part dels equips directius dels centres docents.

 

2n. Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit.

 

3r. Els professors desplaçats per manca d’horari.

 

4t. Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.

 

5è. Els professors que han sol·licitat el reingrés.

 

6è. Els professors que han sol·licitat una destinació en comissió de serveis per participar en la implantació de plans d’innovació pedagógica per a la millora educativa dels centres educatius, sempre que hi hagi places que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

 

7è. Els professors que han sol·licitat una destinació en comissió de servei per raons de servei en els centres educatius, sempre que hi hagi places que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

 

8è. Els professors que han sol·licitat una destinació en comissió de serveis per motius personals, sempre que hi hagi places que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

9è. Els aspirants a funcionaris interins docents.

 

Si estau afiliats/des a ANPE podeu demanar cita al 971461290 o enviar un email a info@anpe-balears.org i vos ajudarem a fer el tràmit.

« tornar »