C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - interins/es

SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES. Del 18 al 21 de juliol.

18/07/2016

SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES

 

El segon tràmit telemàtic que durarà del 18 al 21 de juliol.

 

Com a consideracions importants:

 

 

a) Heu de tenir en compte que les places s’adjudicaran per cossos amb el següent ordre:

 

 

1.    Places del cos de mestres.

2.    Places del cos de professors d’ensenyament secundari.

3.    Places del cos de professors tècnics de formació professional

4.    Places del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

 

Per això heu d’anar alerta de mesclar places de diferents cossos i encara que ordenem les places com volguem, al final, el programa les ordenarà totes seguint aquest criteri.

 

b) Totes les places que s’adjudiquen al mes de Juliol són tractades com a vacants però hi ha diferències que heu de saber. Per això veureu la següent informació:

 

T (Pacte): No tenen propietari, i no provenen de la resulta de cap comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta N). Es cobra i puntua durant 2 anys (fins a 31 d’Agost de 2018).

 

 

V (Vacant): No tenen propietari, i no provenen de la resulta de cap comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta N). Per això, es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost.

 

SV (Subsitució tractada com a vacant): Si tenen propietari i provenen de la resulta d’una comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta S). Si el titular no s’incorpora es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost.

 

VS (Vacants sobrevingudes): S'adjudiquen durant el curs i no tenen propietari, ja que normalment provenen d’una jubilació que s’ha fet efectiva durant qualsevol moment del curs escolar. Es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost, excepte si sorgeixen després de dia 9 de gener (i l’interí cessaria a 30 de juny).

 

Teniu un total de 3554 places (990 places del cos de mestres, 1910 de la resta de cossos i 654 mitges jornades places) de les quals 1350 seran de pacte d’estabilitat (2 anys).

 

El pla de millora suposa 349 places (amb el perfil 177), voluntàries i amb el compromís d’apuntar-vos després al curs de formació del CEP que se vos informi al perfil de la plaça.

 

Les places que venen amb un B2 són: de mòduls d’FP, de British Council, de seccions europees, d’erasmus plus, programes internacionals i 5 centres amb un projecte educatiu en llengües estrangeres.

 

Hi ha places amb dues i qualcuna amb tres funcions.

 

 

c) A partir de setembre sorgeixen les substitucions, en un procés que se farà setmanalment. Tenen dos procediments, l’ordinari i l’extraordinari.

 

S (Substitucions): S'adjudiquen durant el curs i tenen propietari. Només es cobra i puntua el temps que romans a la plaça fins a 30 de juny com a màxim. Solen fer feina més de 900 interins fent aquestes substitucions anualment. En aquest punt vos recordam que els majors de 55 anys i 10 anys d’experiència tindran prioritat de contractació a partir de l’1 de setembre.

 

d) Respecte a la DISPONIBILITAT/NO DISPONIBILITAT. Com a novetat vos recordam que podeu possar-vos com a disponibles/no disponibles, així doncs tenim diverses situacions en cas de:


d.1) No feis el tràmit: es considerarà com NO disponible i baixa voluntària (NO ATUR).

 

d.2) Si feis el tràmit: 


-Però si teniu places disponibles i no en triau cap, quedau com No disponible i baixa voluntària (NO ATUR).

-Però si teniu places disponibles i en triau una o més: si no li adjudiquen plaça estarà com a disponible i amb baixa no voluntària (SI ATUR).
-Però no té places disponibles de les seves funcions: quedau com Disponible i baixa no voluntària (SI ATUR).e) Una vegada publicades les llistes definitives d'adjudicacions s'habilitarà el tràmit telemàtic perquè modifiqueu la vostra situació de disponibilitat, de manera que vos podeu posar com a NO DISPONIBLE en qualsevol moment, però en el cas contrari vos podeu posar com DISPONIBLE en qualsevol moment però tendrà efectes el trimestre següent.

 

 

Finalment recordau que després de publicar les llistes definitives de les adjudicacions s'habilitarà el tràmit telemàtic previ a la presa de possessió obligatori per tots aquells amb plaça adjudicada, s’ha de fer abans del 31 d’Agost.

 

Teniu un exemple de tràmit telemàtic al nostre facebook! 

www.facebook.com/anpebalears/

 

 

» Enllaços relacionats

« tornar »