C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - interins/es

ATENCIÓ! INFORMACIÓ PER LES INTERINES EN PERÍODE D’EMBARÀS, DE MATERNITAT O DE PATERNITAT, D’ADOPCIÓ O D’ACOLLIMENT PERMANENT O PREADOPTIU

26/07/2016

ATENCIÓ! INFORMACIÓ  PER LES INTERINES EN PERÍODE D’EMBARÀS, DE MATERNITAT O DE PATERNITAT, D’ADOPCIÓ O D’ACOLLIMENT PERMANENT O PREADOPTIU

 

 

Les funcionàries interines amb vacant adjudicada aquest mes de juliol podeu demanar la renúncia justificada amb/o sense reserva de plaça mitjançant un expos/sol·licit que heu de registrar a la Conselleria d’Educació.

 

En aquest cas, si reservau la plaça, aquesta s’ha d’oferir en el procés d’adjudicació de substitucions corresponent a partir del setembre. El nou aspirant al qual se li adjudiqui la plaça hi romandrà mentre es mantingui la causa que va donar lloc a la reserva. La plaça es reservarà fins a la finalització de les circumstàncies que van donar lloc a la reserva de plaça.

 

         1. En el cas de tenir vacant adjudicada i la data de part abans del 31 d’agost podeu fer la renúncia justifica, amb reserva de plaça i ajornar la pressa de possessió fins que acabi el permís de maternitat (aportant el llibre de família i baixa maternal). Després heu de prendre possessió de la plaça, i després acabar de gaudir de la resta de permisos que vos pertoquin.

 

         2. En el cas de tenir vacant adjudicada i la data de després de l’1 de setembre, heu de prendre possessió i quan arribi el moment de gaudir del permís de part podeu fer la renúncia justifica, amb reserva de plaça.

 

 

El temps d’ajornament de la pressa de possessió computarà a efecte de serveis prestats i d’experiència docent, quan el motiu és per maternitat, paternitat, adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu i gaudint de la prestació per risc durant l’embaràs o lactància natural. Llegiu bé els BOIBs.

 

 

Per poder optar a l’ajornament de la presa de possessió, el funcionari interí o l’aspirant ho ha de sol·licitar per escrit, juntament amb la documentació acreditativa de trobar-se en algun dels supòsits habilitants en els terminis establerts en l’apartat 3 de la base quinzena.

 

A més, heu de tenir present que teniu dues ajudes econòmiques disponibles:

 

-Una de 38 euros mensuals del fons social de la Conselleria d’Educació.

-Una ajuda de 100 euros mensuals durant 3 anys de l’Estat.

 

 

Per gestionar tots els permisos que podeu gaudir i les prestacions que teniu vos recomanam que vengue a la nostra seu.

» Documents relacionats

» Enllaços relacionats

« tornar »