C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - interins/es

TRÀMIT D´ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS 2017-2018

01/07/2017

 

 TRÀMIT D'ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS 2017-2018

 

Respecte al procés d’adjudicació de destinacions provisionals, mitjançant la sol·licitud corresponent, els col·lectius següents:

 

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari. El termini per presentar les sol·licituds de places és del 6 al 7 de juliol, ambdós inclosos.

 

a.1. Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit.

a.2. Els professors desplaçats per manca d’horari.

a.3. Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.

a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

 

b) Els funcionaris docents en pràctiques. El termini per presentar les sol·licituds de places és del 23 al 24 de juliol, ambdós inclosos.

 

c) Els aspirants a funcionaris interins docents. El termini per presentar les sol·licituds de places és del 28 al 31 de juliol, ambdós inclusos, és possible que s’amplïi.

 

Les persones admeses a les borses d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2017-2018, inclosos els aspirants a funcionaris interins docents de pacte.

 

c.1. Els aspirants a funcionaris interins de pacte han de participar obligatòriament en aquest procés. Sortirà un llistat amb els interins de pacte no desplaçats, i no hauran de fer el segon tràmit, ja que romandran a la plaça que tenen. Els interins amb pacte que estiguin dins una de les excepcionalitats, mantindran l’excepció.

 

c.2. Els interins de pacte desplaçats estan obligats a seleccionar totes les places disponibles a què puguin optar. Si no obtenen res, estan obligats a participar en el procediment ordinari de substitucions i han de seleccionar totes les places disponibles. Si l’aspirant no hi participa, s’entén que renuncia al pacte.

 

c.3. La resta d’interins faran el segon tràmit segons la tria marcada al primer.

 

Els aspirants a funcionaris interins de pacte poden renunciar a la seva condició entre els dies 21 i 23 de juliol.

« tornar »