C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - Estadístiques

INFORME DEL DEFENSOR DEL PROFESSOR CURS 2010-11

16/01/2012

 

Segons les dades per al curs 2010-2011 recollits pel servei del Defensor del Professor, un servei que des del nostre sindicat independent  ANPE, oferim de forma gratuïta i immediata a docents víctimes de situacions de conflictivitat i violència a les aules, posat en marxa des de fa un parell de cursos, mostren que rebem 65 consultes de professors, la major part dels problemes segons aquestes dades es van produir en Secundària (40%), Primària (35,38% ), Infantil (1,54%), Centres d'Adults (3,08%) i Cicles Formatius (16,92%).


Les consultes estaven relacionades en gran part amb: problemes amb equips directius (32,65%) i problemes administratius (20,93%) a causa de la falta de resolució de problemes relacionats amb els alumnes, problemes per fer classe (4%), amenaces de pares (7%), assetjament i amenaces d'alumnes (6%), problemes entre companys (4%), falses acusacions d'alumnes (4%), faltes de respecte (4%), falses acusacions alumnes i pares (3%), agressió alumnes (3%), enfrontament de pares (1%), denúncia de pares (1%), agressions de pares (1%), conducta agressiva entre alumnes (1%) i enregistraments o fotos en internet (1%).


Segons les estadístiques aquest tipus de situacions afecten al professorat produint estats d'ansietat (57%), depressió (20,41%) i baixa mèdica (22,45%).


Han augmentat, encara que no de manera significativa, els casos d'amenaces i coaccions de pares a professors i la pressió per modificar les notes, hi ha pares que volen imposar els seus criteris i pretenen que el professor segueixi les pautes d'actuació que ells marquen en l'organització i planificació de les classes, i fins i tot en l'avaluació dels seus fills i no admeten que l'especialista des del punt de vista pedagògic és el professor, no estan tampoc d'acord que el professor posi sancions als seus fills davant determinades conductes inadequades.

 

La conflictivitat és en bona part, reflex del deteriorament del sistema educatiu associat a aspectes com l'abandonament  de les responsabilitats educatives per part de les famílies, l'absència de normes en l'educació, la crisi de valors i el descrèdit de l'autoritat en general. S'exigeix no obstant això a l'escola i al professorat un esforç desmesurat sense que a canvi es reconegui la importància i la dignitat de la seva tasca.



Hem detectat que un altre tipus de problemàtica la troben amb massa freqüència els docents a l'hora de fer classe, per estrany que sembli, perden un temps enorme de cada sessió a aconseguir un mínim de silenci, les decisions del professor són qüestionades pels alumnes, s'han de justificar actituds com l'exigència, la serietat, el foment de l'estudi i tot això és conseqüència que els professors estan  menys valorats no solament pels alumnes, si no per bona part de les famílies i en molts de casos no es vol reconèixer la seva professionalitat ni la seva autoritat.

 

Encara que les dades de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar reflecteixen una millora en la convivència a causa de la implantació de diferents plans duts a terme en els centres escolars, encara queda molt per fer per part de l'Administració quant a l'aplicació d'accions immediates per canviar totes aquestes conductes que a poc a poc van degradant la dignitat del professor i el bon funcionament de la convivència escolar.

 

ANPE ha pres consciència fa molt temps d'aquesta situació i demana una llei en la qual els docents siguin considerats autoritat pública en l'exercici de la seva funció, això ja s'ha aconseguit amb èxit en algunes Comunitats Autònomes.

« tornar »