C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - Estadístiques

INFORME DEL DEFENSOR DEL PROFESSOR CURS 2011-12

05/12/2012

 

INFORME DEL DEFENSOR DEL PROFESSOR 2011-12


EL DEFENSOR DEL PROFESSOR és un servei d'atenció immediata i gratuïta per a docents víctimes de situacions de conflictivitat i violència a les aules, engegat des del 4 de febrer de 2010 en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a mesura de suport al professorat davant la indefensió que pateix i com a mesura d'atenció sobre el problema de violència escolar. És un servei obert a tot el professorat i compta amb equips d'atenció personalitzada que el sindicat ANPE ofereix en totes les comunitats autònomes.

El Defensor del Professor ha obert un debat social sobre la conflictivitat a les aules i les administracions educatives, que han començat a buscar solucions al problema: Pla de Millora de la Convivència Escolar de la LOE, Observatori Estatal, actualització de la normativa sobre convivència escolar en la pràctica totalitat de les comunitats autònomes, així com lleis d'autoritat del professor en la major part d'elles.

 Les estadístiques reflecteixen que els docents atesos corresponen als nivells educatius d'Educació Infantil (16%), Primària (32%), Secundària (37%) i Cicles Formatius (16%).

 Les consultes estaven relacionades en gran part amb: Problemes amb la direcció del centre (27%) i problemes amb l'Administració (21%), problemes per fer classe (3%), faltes de respecte (3%), assetjament d'alumnes a professors (3%), noves tecnologies com a eina d'assetjament (3%), assetjament de pares a professors (9%), amenaça de pares (6%), denúncia de pares (6%), pressió per modificar les notes (6%) i problemes entre companys professors (12%).

Segons les estadístiques aquest tipus de situacions afecten al professorat produint estat d'ansietat (73%), depressió (9%), i baixa mèdica (18%).

Encara que les dades reflecteixen una lleugera millora en la convivència en els centres educatius gràcies en part al Pla de Convivència Escolar, s'ha detectat un increment dels problemes amb l'Administració hagut d' entre uns altres, a deficiències estructurals dels edificis que no es veuen reparades per falta de pressupost i que en ocasions creen problemes de seguretat a tota la comunitat educativa. També continuen els problemes amb els equips directius relacionats amb les retallades de personal i a l'augment d'hores lectives.


Hi ha amenaces i coaccions de pares a professors i pressió per modificar les notes ja que hi ha pares que volen imposar els seus criteris sobre l'avaluació de l'alumne, organització i planificació de les classes. Segons les estadístiques el docent es troba amb problemes per fer classe, i continuen les faltes de respecte als docents. D'altra banda la convivència escolar en els centres pot veure's perjudicada per les retallades, ja que la falta de personal disminueix i afecta el temps que poden dedicar als seus alumnes, la qual cosa deteriora el clima del centre incidint directament en la conflictivitat escolar i per tant en la qualitat del sistema educatiu, a això cal afegir l'augment de càrrega lectiva i de la ràtio a les aules, així com la pèrdua dels drets socials i laborals dels docents que malgrat tot no disminueixen el compromís amb els seus alumnes.


ANPE continua exigint a l'Administració educativa:

• Cessament immediat de les retallades en educació.

• Preparació per a la resolució de conflictes, inclosa en la formació inicial i contínua dels docents i equips directius.

• Emparo legal als professors des de l'administració.

• Complir i fer complir les normatives vigents sobre convivència escolar.

• Canvis en el model educatiu. No hem d'oblidar que el fracàs escolar és causa inqüestionable de la conflictivitat de l'alumnat.

• Assistència psicològica als professors que han sofert alguna de les situacions descrites i de les quals hagin suposat per a ells danys psicològics.

• ANPE considera una tasca irrenunciable dels pares el que es responsabilitzin de l'educació dels fills, i col·laborin amb els docents.

• Demandem també una actitud política i social de valoració i respecte al professorat. ANPE demana per als docents, en tot l'Estat, la consideració d'autoritat pública en l'exercici de la seva funció.« tornar »