C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - Estadístiques

INFORME DEL DEFENSOR DEL PROFESSOR CURS 2013-14

08/01/2015

INFORME DEL DEFENSOR DEL PROFESSOR 2013-2014

 

 

El Defensor del Professor es va consolidant i s'ofereix un any més com un servei d'atenció immediata i gratuïta per a docents víctimes de situacions de conflictivitat i violència a les aules.

És engegat per ANPE Balears el 4 de febrer de 2010 com a mesura de suport a la problemàtica del professorat i com cridada d'atenció sobre la violència escolar, és un servei gratuït, obert a tot el professorat i que ofereix una atenció personalitzada als docents, està operatiu en totes les comunitats autònomes.

 

En el transcurs d'aquests anys hem atès a més de 100 docents, a més ha suposat l'obertura d'un debat social sobre la conflictivitat a les aules, la difusió d'aquesta realitat al conjunt de la societat i que l'administració hagi començat a prendre part d'aquest problema. S'ha contribuït a un canvi en les normes de convivència i s'ha legislat a favor de la consideració del professor com a autoritat pública (decrets autonòmics, LOMCE art. 124).

 

Durant el curs 2013-2014 El Defensor del Professor va atendre 20 casos, aproximadament el 77% per cent corresponen a Mallorca, el 8% a Menorca i el 15% a Eivissa.

 

D'altra banda quant a nivells educatius, el 57% correspon a Educació Secundària, el 29% a Primària; el 7% a Cicles Formatius i el 7% a Educació d'Adults.

 

Quant a la tipologia dels casos atesos, es distingeixen:

 

Conflictes relacionats amb els alumnes:

 

·Faltes de respecte: 11%.

·Problemes per fer classe: 25%.

·Agressió d'alumnes: 5%.

·Insults d'alumnes: 5%.

·Assetjament d'alumnes: 6%.

·Amenaça d'alumnes: 6%.

·Danys contra la propietat: 6%.

 

Problemes relacionats amb els pares:

·Assetjament de pares: 6%.

 

Conflictes relacionats amb l'adreça i/o administració:

·Problemes amb direcció: 22%.

·Problemes amb l'administració:22%.

 

 

 

Manifesten falta de suport per part de l'administració:

·Direcció: 78%.

·Inspecció educativa: 22%

 

Estat anímic del professorat:

·Ansietat: 37%.

·Depressió: 13%.

·Baixa: 19%.

·Altres: 31%.

 

 

Durant tots aquests anys ANPE ha desenvolupat de forma paral·lela al servei del Defensor del Professor una sèrie de campanyes dirigides a la conscienciació social i que han obtingut un ampli rsuport. Una de les més emblemàtiques ha estat JO TAMBÉ SÓC DEFENSOR DEL PROFESSOR, impulsada amb l'objectiu de mostrar la importància de respectar i defensar la tasca docent.

 

ANPE continua exigint a l'Administració educativa:

 

·Complir i fer complir els Decrets de convivència així com les normes de conducta establertes als centres.

·Garantir la deguda protecció jurídica al professorat així com a cobertura de responsabilitat civil, en relació amb els fets que derivin del seu exercici professional.

·Canvis en el model educatiu que incloguin la flexibilització de l'Ensenyament Secundari i un impuls a la Formació Professional.

·Assistència psicològica als professors i reconeixement de les malalties professionals dels docents.

 

A més:

·ANPE considera una tasca irrenunciable dels pares, el que es responsabilitzin de l'educació dels fills.

·ANPE demanda valoració i respecte al professorat, atorgant-li en tot l'Estat, la consideració d'autoritat pública en l'exercici de la seva funció.

 

 

ANPE seguirà treballant per millorar la consideració social dels docents, fer arribar a la ciutadania la realitat diària als centres educatius i posar en relleu la importància de cuidar l'educació com un dels pilars de la nostra societat.

» Documents relacionats

« tornar »