C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - definitius/ves

CONCURS DE MÈRITS PER PROVEIR EN COMISSIÓ DE SERVEIS LLOCS DE FEINA DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA

15/09/2016

CONCURS DE MÈRITS PER PROVEIR EN COMISSIÓ DE SERVEIS LLOCS DE FEINA DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA

 

Resolució de dia 12 de setembre de 2016, per la qual s'aprova la llista d'aspirants seleccionats per ocupar en comissió de serveis.

« tornar »