C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - definitius/ves

CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2016-2017

04/11/2016

CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2016-2017

 

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació en el BOIB d'aquesta Resolució.

« tornar »