C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - definitius/ves

PLANTILLES ORGÀNIQUES

19/01/2017

PLANTILLES ORGÀNIQUES

 

1. COSSOS DE CATEDRÀTICS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, DE MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES.

 

 

2. COS DE MESTRES.

 

 

3. COS D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ

« tornar »