C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - definitius/ves

CONVOCATÒRIA COMISSIÓ DE SERVEIS 2017-2018

18/05/2017

COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)

 

Instruccions per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis. El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és del 19 al 25 de maig, ambdós inclosos.

 

Els motius per demanar-la són:

1. Per motius personals:

a) Per motius greus de salut.

b) Per atendre familiar 1er grau malaltia greu, discapacitat o dependència.

c) Per conciliar vida laboral i la familiar: fills, adopció/acolliment i embaràs. A més, la distància entre el domicili habitual del funcionari i el centre on aquest té la destinació ha de ser igual o superior a 30 km en el cas de l’illa de Mallorca, 25 km a l’illa de Menorca i 20 km a l’illa d’Eivissa

d) Per motius personals excepcionals degudament acreditats.

 

2. Per participar en la implantació de plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres en el curs 2017-2018. dels centres educatius en el curs 2016-2017, amb informe favorable del director del centre i un certificat del consell escolar en què s’aprova la proposta del Pla de millora.

 

3. Per raons de servei en els centres educatius. Amb informe favorable del director del centre i un certificat del consell escolar en què s’aprova la proposta del Pla de millora.

a) Per ocupar places en centres d’educació infantil de 0 a 3 anys.

b) Per ocupar places en aules UECCO.

c) Per ocupar places d’altres especialitats per les quals estan habilitats en el mateix centre (centres d’educació infantil i primària).

d) Per ocupar places de suport educatiu en els Equips d’Atenció Primerenca i CEE Son Ferriol.

e) Per ocupar places que impliquin tasques de coordinació.

f) Per ocupar places relacionades amb programes específics o altres projectes del centre.

g) Per ocupar places de les especialitats d’FP bàsica o d’FP dual.

h) Per ocupar places en centres d’especial dificultat (Es Pinaret, Es Fusteret, CATs, Equip d’Alteració al Comportament i Equip Dificultats Socials i Comunicació).

i) Per ocupar places relacionades amb els nous estudis que s’implanten a un centre.

j) Per ocupar places d’orientació educativa en els centres d’educació infantil i primària.

k) Per ocupar places d’ensenyaments esportius de règim especial.

l) Per ocupar places perfilades amb titulacions específiques: titulació en interpretació de la llengua de signes, titulació en riscos laborals o títol professional de la marina mercant (màquines, navegació).

 

4. Per formar part dels equips directius dels centres docents.

 

COM A CONSIDERACIONS GENERALS:

- Les comissions de serveis es concedeixen per un curs escolar i una vegada adjudicada és irrenunciable.

- Únicament es pot renunciar a la sol·licitud de comissió de serveis fins dia 30 de juny de 2017.

- La suma de l’apartat 2 i 3 pot suposar fins a un màxim d’un 10 % de la quota assignada al seu centre.

- L’ordre d’adjudicació serà: 4, 3, 2, 1 (1.a, 1b, 1c, 1d). Recordau que els mestres ja no podreu optar a la Formació Professional Bàsica, excepte aquells que hagueu estat l’any anterior, i podreu estar com a molt, fins a un màxim d’1 any.

- Recordau que els qui demanau comissió de serveis a la nostra Comunitat Autònoma ho heu de fer amb usuari i contrasenya. Pels qui ho feu des d’una altra comunitat ho heu de fer anònimament i l’heu de demanar per l'apartat 1.d).

- No hi ha impediment pels qui vénen de les altres illes, així, tots els funcionaris podreu triar l'apartat que s'ajusti a la vostra petició.

- Per demanar comissió de serveis si optau per l’apartat 2, 3 i 4 no és necessari haver concursat.

- Des d’ANPE hem demanat que estiguin disponibles el màxim possible de places pels funcionaris que vulguin una comissió de serveis.

 

Pels qui sou afiliats/des podeu demanar cita i vos ajudarem i assessorarem per tramitar-la.

Posau-vos en contacte amb nosaltres al 971461290 o enviant un e-mail a info@anpe-balears.org

« tornar »