C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - definitius/ves

COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)

11/07/2017

COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)

 

Llista provisional de l'adjudicació dels funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis.

 

Reclamacions:


S'obre un termini d'un dia hàbil, comptadors des de l'endemà del dia en què es facin públiques les llistes provisionals, perquè les persones interessades puguin presentar reclamació telemàtica.


» Enllaços relacionats

« tornar »