C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - jubilats

QUANTIES DE PENSIONS I PRESTACIONS PÚBLIQUES APLICABLES EN 2017

03/01/2017

QUANTIES DE PENSIONS I PRESTACIONS PÚBLIQUES APLICABLES EN 2017

 

 

Reial decret 746/2016, de 30 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de Classes Passives i sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2017.

« tornar »