C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - jubilats

TAULA PENSIONS 2017

19/09/2017

TAULA DE PENSIONS 2017


 

Pel moment, no hi ha modificacions als pressupostos de 2017 la qual cosa garanteix que encara ens podem jubilar amb 60 anys.  Hi ha un petit increment econòmic. A més, el decret de contenció de la despesa pública de 2012 ens obliga a jubilar-mos als 65 anys, mentre que la resta de l’Estat ho poden fer fins als 70.

 

Cal que tengueu en compte:

 

- Pensió màxima a percebre 36.025,73 €/any equivalent a: 2.573,26€/mes.

 

- Per gaudir de la jubilació voluntària heu de tenir 60 anys complerts i 30 anys de serveis cotitzats.

 

- La pensió màxima del grup A1 s’aconsegueix amb 32 anys de serveis, i la del grup A2, amb 35 anys  de serveis.

» Documents relacionats

« tornar »